PREZİDENT KUBOKU UĞRUNDA ÇÖVKƏN MİLLİ ATÜSTÜ OYUNU 19.12.2020 - NƏTİCƏLƏR