PREZİDENT KUBOKU UĞRUNDA ÇÖVKƏN MİLLİ ATÜSTÜ OYUNU 15.12.2020 - NƏTİCƏLƏR